027 – Pris Gud, fra hvem al nåde kom

Vers 1
Pris Gud, fra hvem al nåde kom,
pris Herren i hans helligdom,
pris ham, hver skabning af hans hånd,
pris Fader, Søn og Helligånd