146 – Det hænder i livet nu og da

Vers 1
Har du læst historien om hans blod,
et hjerte knust i skam?
Det var din histories dybe rod:
Din synd den blev knust med ham.

Kor:
Det hænder i livet vel nu og da,
et hjerte bli’r knust på sin vej,
det hændte engang på Golgata:
Guds hjerte blev knust for mig!

Vers 2
Har du læst, hvorledes en krans af tjørn
blev flettet i hans hår?
Uden ophør bad han for syndens børn,
mens de gav ham stik og sår.

Vers 3
Har du læst, han frelste en røver der,
mens blodig selv han hang?
Det, han ventes, var blot et suk, ej mer!
Det suk blev en himmelsang!

Vers 4
Har du læst, han råbte: “Fuldbragt” til sidst,
Og at det gjalt for dig?
Har du hørt, og tror du det fuldt og vidt:
Min Jesus blev knust for mig!

Forfatter: TH. Dennis