396 – Guds ord det er vor arvegods

Verse 1
Guds ord det er vores arvegods,
det skal vort afkoms være,
Gud, giv os i vor grav den ros,
vi holdt det øje i ære!
det er vor hjælp i nød,
vor trøst i liv og død
o Gud, hvor det går,
lad dog, mens verden står,
det i vor æt nedarves!

Forfatter: Grundtvig 1817