380 – Min Frelsers navn er en klippegrund

Vers 1
Min Frelsers navn er en klippegrund,
hans løfter evig fjelde.
De glæder hjertet for hver en stund,
langt mer end jeg kan fortælle.
I klippens kløft er så trygt at bo;
thi der er salighed, fred og ro.
Her bor nu jeg, – jeg siger dig,
at her er saligt at leve!

Vers 2
Her er min tilflugt mod stormens gny,
min lyne, bjergfaste bolig.
Jeg skal ej mere for fjenden fly,
men hvile stille og roligt.
Da hver en tilflugt i verden brast,
på klippegrund stod min bolig fast.
Her bor nu jeg, – Jeg siger dig,
at her er saligt at leve!

Vers 3
Jeg bor så højt over skyld og dom
og uretfærdigheds vrimmel,
at alle fjender må vende om,
de finder aldrig min himmel.
Og mørke tanker får ingen plads
i dette fredfyldte pragtpalads.
Her bor jeg nu, – jeg siger dig,
at her er saligt at leve!

Vers 4
Her er en udsigt så skøn og vid
til hele landet, jeg ejer.
Det er mig skænket til evig tid
i Jesu fuldbragte sejr.
Her er ej sygdom, her er ej død,
og aldrig bliver her hungersnød,
Her bor nu jeg, – jeg siger dig,
at her er saligt at leve!