360 – Før var al min tro på Jesus

Vers 1
Før var al min tro på Jesus
op og ned som havets båd,
snart jeg tro'de, snart jeg tvivled,
steg i jubel sank i gråd.

Omkv
O, den fred min Frelser gir,
fred, jeg aldrig før har kendt.
Siden Jesus helt blev min,
al min vej til lys er vendt.

Vers 2
Men da mere nær han drog mig,
brast min lænke led for led,
og dahelt jeg gav mig over,
fik jeg sjælens dybe fred.

Vers 3
Alle trin, men ét ad gangen,
alle dage én for én
leder han mig varsomt fremad
over alle skarpe sten.