348 – Jesus alene mit hjerte skal eje

Vers 1
Jesus alene mit hjerte skal eje,
Jesus alene derinde skal bo;
intet på jord kan hans nåde opveje,
thi kun hos ham kan min sjæl finde ro.

Vers 2
Jesus alene fra synden mig løste,
Jesus alene min sjæl gjorde fri;
han i mit hjerte sin kærlighed øste,
lagde sin fred og sin glæde deri.

Vers 3
Jesus alene kan hjælpen mig skikke,
når under striden jeg føler mig svag;
jeg af hans livskilde stedse kan drikke
mod, kraft og sundhed i vældige drag.

Vers 4
Jesus alene fra striden hernede
fører mig ind i den himmelske havn;
der skal for evigt jeg nyde af freden,
hvilende trygt i hans kærligheds favn.

Vers 5
Ej bør jeg sørge, og ej bør jeg klage,
Jesus, min broder, er altid mig nær;
og han har love ved hånd mig at tage,
frelst mig at føre til hjemlandet der.