345 – Jeg begynder med sangen om Jesus

Vers 1
Jeg begynder med sangen om Jesus,
thi han er nu mit liv og mit alt.
Før jeg vandrede fredløs i verden,
og så håbløst i synden jeg faldt.

Omkv
Med dit blod har du løst mig, o Jesus
ført mig bort fra den vildsomme vej,
og mit navn har du skrevet i Himlen,
jeg vil synge, ja, synge om dig.

Vers 2
Jeg begynder med sangen om Jesus,
thi den passer i ungdommens vår.
Hvorfor skulle jeg tie om Jesus,
til mod graven jeg vaklende går?

Vers 3
Jeg begynder med sangen om Jesus
under hverdagens sysler og gang,
og om sorger mig møder på færden,
der i dybet af hjertet er sang.

Vers 4
Jeg begynder med sangen om Jesus,
jeg vil synge, til Himlen jeg når.
Og engang blandt den hvidklædte skare
for Guds trone jeg jublende står.