343 – Fremad, Kristi Stridsmænd

Vers 1
Fremad, Kristi Stridsmænd,
fremad som til krig!
Jesus, som vi følger,
vandt os Himmerig!
Krist, vor Himmelkonge,
fører an sin hær,
fremad da til striden,
korset lyser der!

Vers 2
Mørkets hære flygter
for vor Frelsers navn,
frem da, Kristi stridsmænd,
frem trods sår og savn!
Helveds grundvold bæver
for vor frydesang,
brødre, løft da røsten,
syng en sejrssang!

Vers 3
Som en mægtig fylking
går Guds folk med mod,
brødre, nu vi træder,
hvor de gamle stod!
Vi er ej adskilte,
vi er ét i ham,
ét i håb om frelse,
ét i det Guds Lam!

Vers 4
Kroner, troner svinder,
riger kommer, går;
men vor Frelsers rige
evigt dig består.
Helveds menighed;
Kristus selv er med os
i al evighed!