339 – Vi ser, at Gud er rig og stor

Vers 1
Vi ser, at Gud er rig og stor,
han elsker syndere på jord.
Han gav sin egen Søn herned
at frelse os i kærlighed.

Vers 2
Vi ser, at Gud den samme er,
som dengang Jesus vandred her.
Vor sygdom og vor nød, vort savn
end læges kan i Jesu navn.

Vers 3
Og når på Jesus Krist vi tror,
vi går i dåben på hans ord,
begraves med ham og opstår
og ved ham daglig sejren får.

Vers 4
Og går vi denne troens vej,
han stadig åbenbarer sig;
ja, vore hjerter danner han
til templer, hvor han dvæle kan.

Vers 5
Så kommer han, vor Frelser mild,
og døber os med Ånd og ild.
Med tunger ny vi priser ham,
vor Frelser kær, Guds rene Lam.

Vers 6
O, lad os aldrig vige ud
fra denne vej, os vist af Gud;
da skal vi om ham stå engang
og dele engles frydesang.