338 – Vi med sang, trods kamp og fare

Vers 1
Vi med sang, trods kamp og fare,
går ad lysets vej;
Jesus vil os vel bevare,
han os svigter ej.

Omk
Se, vi fører lysets fane.
går i Jesu spor.
Slut dig til vor glade skare,
tro på Jesu ord!

Vers 2
Lysets børn til Gud sig vender
under fryd og savn.
Mørkes børn ej vejen kender
til Guds faderfavn.

Vers 3
Lysets børn har skønne dage,
venter himmelbud.
Mørkets børn må ofte klage,
uden håb og Gud.

Vers 4
Lysets børn mod målet iler,
ser sig ikke om.
Mørkets børn, om end de smiler
gruer for Guds dom.

Vers 5
Lysets børn engang skal bære
sejrskronen skøn.
Mørkets børn kun fanger ere,
får en bitter løn.