160 – Din din er æren

Vers 1
Din, din er æren, Guds opstande søn
døden du besejred, evig er din løn.
Se, en lysets engel vælted' stenen bort,
hele fjendens vælde blev tilintetgjort!

Kor:
Din, din er æren,
Guds opstandne søn
Døden du besejred, evig er din løn.

Vers 2
Se, den opstandne møder os i dag,
kærligt han os hilser, splitter frygt og nag.
Lad Guds kirke juble, herlig er vor lod,
se vor frelser lever!
Død, hvor er din brod?

Vers 3
Herlige Jesus, dig tilbeder vi,
du er selve livet, stå os altid bi.
Giv at vi må sejre ved din kærlighed.
Før os gennem Jordan til din herlighed!