560 – Du lille barn, vi bærer dig

Vers 1
Du lille barn, vi bærer dig
til Jesu Krist favn.
Han elsker dig, velsigner dig
og kalder dig ved navn.

Vers 2
Fra moders liv han skabte dig,
han gav dig liv og ånd,
du er hans barn, han leder dig
og tager dig i hånd.

Vers 3
Vi bringer dig til Jesu favn,
fordi han selv har sagt,
at alle børn tilhører ham,
hans ord, det står ved magt.

Vers 4
Du underfulde lille barn,
velkommen til vor jord,
vi giver dig vor kærlighed
i gerning og i ord.

Vers 5
Vort liv på jord er farefuldt,
men han, som skabte dig,
har hele verden i sin hånd
og leder dig på vej.

Vers 6
I Jesus navn velsignet vær,
tag mod hans kærlighed.
Du lille barn, Gud give dig
sin nåde og sin fred.