Vi venter på dig

Vers 1
Hvis tro kan flytte bjerge
Lad bjerget flyttes nu
Vi kommer med forventning
Venter her på dig,
venter her på dig

Vers 2
Du er skaberværkets herre
men kender alt i mig
Du er vor Gud og frelser
har altid elsket os

Kor:
Vi venter her på dig
hænderne er løftet højt i pris
Og kun Dig ære vi
Synger Haleluja

Vers 3
Du er alt du har lovet
din trofasthed er stor
vi beder om dit nærvær
vi har kun brug for dig

Bridge:
Synger Halleluja
Synger Halleluja
Synger Halleluja
Synger Halleluja