325 – Du, som vejen er og livet

Vers 1
Du, som vejen er og livet,
dig vi har vort håndslag givet,
Jesus, dig på hvem vi tror;
mellem alle verdens røster
din ene den, som trøster;
led os i dit hyrdespor!

Vers 2
Giv, at dig vi følger efter,
nær de små, de svage kræfter,
bøj vor vilje, smelt vor trods!
Lad dit navn i hjertet brændes,
så ved dig vi her må kendes,
at du hist må kende os!