475 – Her skifter det med dage

Vers 1
Her skifter det med dage, år
med vinter, sommer, høst og vår,
knapt livets middagstid vi når,
før aftenklokken slår!

Kor:
Men Jesus er den samme end,
forbliver dog min bedste ven.
Hans nåde ej forandring ved, 
den er af evighed!

Vers 2
Snart sol går ned for sidste gang,
og da forstummet er min sang,
men hos vor Gud tilbage står
et evigt jubelår

Vers 3
Thi over Zions skønne stad
jeg skuer nu i tro så glad
en evig sol, en herlig dag,
min længsel til behag.

Vers 4
Og når jeg når dertil engang,
i Moses' og i Lammets sang
jeg synge skal på englevis:
Gud være tak og pris