320 – Skriv dig, Jesus, på mit hjerte

Vers 1
Skriv dig, Jesus, på mit hjerte,
du min konge og min Gud,
at ej lyst ej heller smerte
dig formår at slette ud.
Denne indskrift på mig sæt:
Jesus ud af nazaret,
den korsfæsted min ære
og min salighed skal være!