398 – Guds ord og løfter kan ikke svige

Vers 1
Guds ord og løfter
kan ikke svige,
nej, de står faste
som urtids bjerge.
Når støtter falder
og fra os vige,
Guds løfter evigt står fast!

Omkv
Guds løfter holder!
Hvad end jeg mister,
hvad end jeg brister,
de brister ej!
Om Himlens stjerner
end slukkes alle,
Guds løfter falder aldrig, nej!

Vers 2
Guds løfter holder
i nødens tider,
når modet svigter,
og håbet flygter.
Om træt jeg segner,
mens hårdt jeg strider,
Guds løfter evigt står fast!

Vers 3
Guds løfter holder,
når lyset daler,
når febren brænder,
og livet svinder,
da faderhånden
min pande svaler,
Guds løfter evigt står fast!

Vers 4
Guds løfter holder,
når sidst jeg vækkes
fra dødens slummer,
ved Herrens stemme.
Af englehænder rækkes,
mig kronen rækkes
Guds løfter evigt står fast!

Forfatter: Jens Holmstrand