311 – Der er magt i de foldede hænder

Vers 1
Der er magt i de foldede hænder,
når de foldes i bøn til vor Gud.
der er tro i de foldede hænder,
når vi holder dem fast om Guds bud.

Vers 2
Der er længsel i foldede hænder
efter salighedslivet i Gud.
Der er tryghed i foldede hænder,
når bønnen de løftes mod Gud.

Vers 3
Der e styrke i foldee hænder.
Der er kraft til at bie på Gud.
Der er hjælp i de foldede hænder,
når i forbøn de blot holder ud.

Vers 4
Jesus ser efter foldede hænder,
og han lytter til nødråbets ord,
og med myndige ord han forkynder:
Frygt kun ikke, dig ske, som du tror!

Vers 5
Og i stilhed skal hænderne foldes,
så vi venter til Gud kommer til.
Når vi løfter de foldede hænder,
da kan hjertet få sagt, hvad det vil.

Vers 6
Der er håb i de foldede hænder,
når vort sind er vendt imod Gud.
Når vi takker for hjælpen, han sender,
da er håbet forankret i Gud.