310 – Beder, og i skulle få!

Vers 1
Beder, og i skulle få!
Beder, Jesus selv tillader,
at udi hans navn vi må
daglig tale til vor Fader;
bønnens Ånd vor bøn vejlede,
og vi skulle få, som bede.

Vers 2
Led, og se, du finde skal!
Når din glæde synes borte,
når du græd i tåredal,
Jesus jager tanker sorte,
lader trøstens sol oprinde;
Hvo, som leder, han skal finde.

Vers 3
Banker, og der lukkes op!
Når i dødens strid du beder,
gennem slagne fjenders trop
Jesus åben vej bereder;
nådens dør, og søde tanke,
lukkes op, når du vil banke.