307 – Vil du befries fra din pine og synd?

Vers 1
Vil du befries fra din pine og synd?
I blodet er kraft, i blodet er kraft.
Alle de bundne det budskab forkynd:
I blodet er underfuld kraft!

Omkv
Der er kraft, kraft, herlig kraft til sejr
i hans blod, Lammets blod.
Der er kraft, kraft herlig kraft til sejr
i Gudslammets dyre blod!

Vers 2
Vil du befries fra hver kødlig lyst?
I blodet er kraft, i blodet er kraft.
Strømme fra Golgata fylde dit bryst.
I blodet er underfuld kraft!

Vers 3
Søger du renselse? Her kan det ske:
I blodet er kraft, i blodet er kraft.
Hvidere blir du end hvideste sne.
I blodet er underfuld kraft!

Vers 4
Ønsker du Jesus at tjene på jord?
I blodet er kraft, i blodet er kraft.
Vil du ham prise i liv og i ord?
I blodet er underfuld kraft!