304 – Som pottemageren

Vers 1
Som pottemageren
kan danne kar a ler,
så vil Gud danne hver og en,
som ham af hjertet ber.

Vers 2
Måske du lykkes ej
på skiven første gang;
måske du siger: Nej, o nej!
når prøven synes lang.

Vers 3
Men Gud dig danne vil,
ham midler fattes ej;
og alt skal tjene kun dertil,
at du vil gå hans vej.

Vers 4
Så lad ham få dig helt,
du er ham såre kær;
giv ham dit hjerte nu udelt,
og lev ham ganske nær.