299 – Kærlighed fra Jesu hjerte

Vers 1
Kærlighed fra Jesu hjerte,
du, der er som døden stærk,
fyld os helt i fryd og smerte,
kron i os Guds nådesværk!
Jesus, Frelser uden lige,
bundløs er din kærlighed.
Kom, indtag i os dit rige,
fyld os med dit liv, din fred!

Vers 2
Ånd dit sind, det ømme, milde
ind i sønderknuste bryst;
dæmp ved Ånden bølger vilde,
lad os smage hvilens lyst!
Vær den første og den sidste,
rens hver ondskabslevning ud;
lad vor eget liv i os miste
for at eje dit, o Gud!

Vers 3
Du har magt til at befri os,
så vi uden tvivl og frygt
dig kan tjene, o indvi os
til et tempel, du har bygt!
Aldrig mere vore egne,
kun til lov og pris for dig
vil vi gå på dine vegne
kærlighedens tjenervej.

Vers 4
Rene, pletfri lad os vandre,
hver i dig en skabning ny,
elskende i dig hverandre,
til vi møder di i sky.
Fuld forløsning har du købt os
o, lad os den helt opnå!
Selv du med din Ånd har døbt os,
-ære tak og pris du få.