296 – Jesus, Himlens kongesøn

Vers 1
Jesus, Himlens kongesøn,
du, den hellige og rene,
dig alene vil jeg tjene,
du er kraften i min bøn.
Evig tak, o Jesus kære,
du mig købte med dit blod!
Skab af mig et kar til ære;
gør mig villig, from og god!

Vers 2
Intet i mig selv jeg er;
men i dig jeg alting ejer,
i dit blod er fuldbragt sejr
over mørkets onde hær.
Lær mig i dit ord at blive,
lær mig hvile i din hånd!
Kærlighed og kraft du give,
fyld mig med din Helligånd!

Vers 3
Tøm mig for mit eget ud,
så du kan mig helliggøre!
Tanke, liv, alt skal tilhøre
dig, min Herre og min Gud!
Jesus, du din Ånd udgyde,
gør mig levende i dig!
Bøj min vilje til at lyde,
til du bliver alt i mig!

Vers 4
Jesus, hjælp mig, hvor jeg står,
altid i din vilje være,
altid tjene dig til ære;
kun i dig jeg det formår!
Styrk mig midt i stridens hede
til i tro at vente dig!
Hold mig vågen, gør mig rede,
Jesus, til du henter mig!