293 – Intet mig skille, Herre fra dig!

Vers 1
Intet mig skille, Herre fra dig!
lad ingen uren lyst
døve din frelserrøst,
røve mig Åndens trøst!
Intet mig skille, Herre, fra dig!

Vers 2
Intet mig skille, Herre, fra dig!
Helt i din nåderøgt,
fri mig fra egen kløgt,
skærm mig mod verdslig frygt!
Intet mig skille, Herre, fra dig!

Vers 3
Intet mig skille, Herre, fra dig!
Ganske som offer bragt,
brudt i min egen magt,
helt på dit alter lagt!
Intet mig skille, Herre, fra dig!

Vers 4
Intet mig skille, Herre, fra dig!
Gør mig til bønnen snar,
fyld du mit tomme kar
alt, hvad af kraft du har!
Intet mig skille, Herre, fra dig!

Vers 5
Intet mig skille, Herre, fra dig!
Bøj mit til ydmyghed,
rens mig i kærlighed,
led mig til herlighed!
Intet mig skille, Herre, fra dig!