292 – Herre, gør det stille i mit indre

Vers 1
Herre, gør det stille i mit indre,
sænk din dybe fred i sjæl og sind!
Send mig så i verden ud at lindre
deres nød, som tåre har på kind.

Vers 2
Herre, gør det stille i min tanke,
så den kun kan rumme dig og dit,
lad mig så til bange sjæle vanke
for at sige dem, hvad du har lidt.

Vers 3
Herre, gør det stille om min færden,
lad mig være en af dine små,
som kan ydmygt vandre frem i verden
med lidt sol, hvor dagene er grå.

Vers 4
Herre, gør mig stille, Herre, tag mig
som den mindste tjener i din flok,
da, når alt mit eget ligger bag mig,
i din nåde jeg har mer' end nok.