288 – Den store Mester kommer

Vers 1
Den store Mester kommer,
fuldkærlig er hans id,
han sidder ved smeltediglen
og lutrer sølvet med flid.

Vers 2
Det øjeblik han venter
og agter kærligt på,
når klarligt hans eget billed
vil dybt i sølvspejlet stå.

Vers 3
Den store Mester kommer,
som smelter sjæl og sind,
han sidder ved hjertegruben,
han ser i sjælene ind.

Vers 4
Og har i hjertedybet
sit billed klart han set,
så glædes den høje Mester,
så er hans gerning alt sket.