284 – O, jeg vil om nåden vidne

Vers 1
O, jeg vil om nåden vidne;
thi Gud frelste min sjæl.
Al min synd, min fortid måtte svinde.
Gud har alting gjort vel.

Omkv
O, jeg aldrig glemme kan,
da min synd forsvandt,
da jeg freden fandt,
da jeg sejren vandt!
O, jeg aldrig glemme kan,
hvordan ilden faldt.
Gud har alting gjort vel!

Vers 2
Al tvivl og frygt er evigt borte;
thi gu frelste min sjæl.
jeg er fldt med fred og salig glæde.
Gud har alting gjort vel!

Vers 3
Siden blev jeg døbt med Helligånden;
thi Gud frelste sjæl.
nu frimodigt jeg for andre vidnet:
Gud har alting gjort vel!

Vers 4
Aldrig mer til verden jeg mig vender;
thi Gud frelste min sjæl.
Kærlighed til ham i hjertet brænder.
Gud har alting gjort vel!