283 – Nu min sjæl er befriet

Vers 1
Nu min sjæl er befriet
og af mørket ført ud,
og mit liv har jeg viet
til min Herre og Gud.

Omkv
Halleluja, halleluja!
Jeg vil prise dig i evighed.
Halleluja, halleluja!
Lovet være dit navn.

Vers 2
Du betalte med livet
for at købe mig fri,
alt for mig har du givet,
o, hvor er jeg dog rig!

Vers 3
Jeg kom ud af mit fængsel
ved din mægtige hånd,
al min lyst og min længsel
er at lyde din Ånd.

Vers 4
Lad din Ånd mig kun føre
med dit bud til enhver;
alt i mig skal tilhøre
dig, min Frelser så kær!