275 – Jesus mig elsker, underfuld nåde!

Vers 1
Jesus mig elsker, underfuld nåde!
Jesus mig elsker, jeg ved ej hvorfor.
Sendt af Gud Fader, kærligheds gåde,
kom han til jorden, o i Himlen blev vor.

Vers 2
Jesus mig frelste, underfuld nåde!
Jesus mig frelste, jeg ved ej hvordan.
Korset mig løste fra angst og våde,
skylden og straffen bortskaffede han.

Vers 3
Jesus mig leder, underfuld nåde!
Jesus mig leder, jeg ved ej hvorhen.
Snor sig end vejen på sælsom måde,
går han blot foran, så følge jeg den.

Vers 4
Jesus mig kroner, underfuld nåde!
Jesus mig kroner, jeg ved ej hvornår;
ved dog, han engang dommen skal råde;
sejrens livsalige krans da jeg får.

Vers 5
Ære ske Jesus! Herlige Frelser,
dig vil jeg prise og følge på jord!
Ære ske Jesus! snart skal jeg se ham,
blande min røst i de saæoges kor.