270 – Jeg var borte fra min Herre

Vers 1
Jeg var borte fra minHerre,
vandrede på syndens vej,
Spurgte ikke efter Jesus,
som led korsets død for mig.

Omkv 2
O, jeg undres, hvorfor Jesus
standsede mit vilde mod.
Han forlod mig mine synder;
jeg blev ren i Jesu blod.

Vers 2
Ej jeg tænkte på den dag, da
jeg for tronen skulle stå,
ind for ham, som retvist dømmer,
og min løn af Jesus få.

Vers 3
Da til sidst jeg er træt af synden
kom til ham, hans kære røst
talte fred og ro til hjertet,
liv og salighedog trøst.

Omkv 2
O, hvor stort, at Jesus fandt mig,
o, hvor godt at være hans.
Hvilen ved hans ømme hjerte
overgår al jordisk sans.