263 – I nåde stor min Jesus kom

Vers 1
I nåde stor min Jesus kom
at frelse mig fra fald og dom,
og ud fra syndens mørke vej
så kærligt frelste mig.

Omkv
Fra syndes dyb han drog mig op,
med kærlig hånd han drog mig op,
fra gravens dyb på klippen op,
o, pris ske Gud, han drog mig op!

Vers 2
Han søgte mig, før jeg ham lød,
og længe før jeg så min nød;
men da jeg kom, han nåderig
tilgav og frelste mig.

Vers 3
En tornekrone Jesus bar,
hans hånd og side såret var,
da fra min dybe syndenød
ha kærligt frelste mig.

Vers 4
Med Helligånden fyldt jeg er,
så jeg kan tjene Jesus her.
Det gamle liv ej trives mer,
thi Jesus frelste mig.