262 – Hvo vil mig anklage

Vers 1
Hvo vil mig anklage
og for dommen drage
hen på Sinai?
Synden jeg bekender,
mig til Jesus vender,
så gør han mig fri.
Mød mig da på Golgata!
Jesus skal min sag antage.
Hvem vil mig anklage?

Vers 2
Hvor vil mig fordømme?
Jesu blodstrømme
sænker jeg mig i!
Gud i Himmerige
dømme vil og sige:
Denne han er fri.
Han er ren i Jesus blod!
Satan, synd og død må rømme,
hvem vil mig fordømme?