260 – Herlig og mægtig, fuld og fri

Vers 1
Herlig og mægtig, fuld og fri,
mig frelsen drog fra syndens sti.
Jesus i al sin kærlighed
blev for min sjæl et tilflugtssted.

Omkv
Et tilflugtssted, et tilflugtssted,
Jesus er mit tilflugtssted.

Vers 2
Himmelens Gud så stor og god
jeg håned i mit overmod.
Skønt jeg i synd og mørke led,
søgte jeg ej et tilflugtssted.

Vers 3
Glødende pile nå'ed mig,
hvor frem jeg gik på syndens vej.
Flygte jeg ville, fandt ej fred,
kendte ej noget tilflugtssted.

Vers 4
Men da jeg segned i min nød,
jeg så en kilde dyb og rød.
Ind i min sjæl kom Himlens fred,
da Jesus blev mit tilflugtssted.