FS1:010 – De kristne har her

Vers 1
De kristne har her intet blivende hjem,
men søger et kommende rige,
som kongernes konge har vundet til dem
af kærlighed helt uden lige.
Og ingen han lader i stikken.

Vers 2
For han med sit liv og sit blod dem har købt
og løst dem af løgnerens snare.
Gud selv på sit ord dem tillige har døbt
og vil dem i nåde bevare
som levende grene på stammen.

Vers 3
Så ofte som Herren forkynder sit ord,
han vil, det til frelse skal blive.
Og når vi ernæres af ham ved hans bord,
da vil han os nådig tilgive,
fordi han er synderes Frelser.

Vers 4
Men også til dagligt behøver vi Gud
hans nærvær i ordet og bønnen,
så hjertet af inderlig tak bryder ud
for livet vi fik gennem Sønnen,
hvem riget og magten tilhører.

Vers 5
Guds menighed, glæd dig, og syng ham din pris,
din Frelser, din Herre og Mester!
Ja, fryd dig i Gud på serafernes vis
men vid, at vi her kun er gæster.
Det bedste er endnu tilbage