255 – Før som synder, langt fra Jesus

Vers 1
Før som synder, langt fra Jesus,
frøs min sjl i dødens nat;
men min Frelser borttog hjertets bitre dom;
thi han kasted sin kappe
om mig, syndig og forladt.
Tænk, at jeg til tro på Jesus Kristus kom!

Omkv
O, ære være Jesus, halleluja-råbet går!
Hjælp mig synge Jesu ære viden om!
Thi mod Himlens klare solskin
jeg hvert vindu' åbent slår.
Tænk, at jeg til tro på Jesus Kristus kom!

Vers 2
Om end verden sværmer om mig
med sin tryllemagt og lyst,
al dens herlighed og flitter blir så tom;
thi min sjæl er vendt mod Himlen,
alt jeg ser dens lyse kyst.
Tænk, at jeg til tro på Jesus Kristus kom!

Vers 3
Og her skinner solen altid,
her er himlen lys og klar,
triste kristne synes ikke godt derom;
der er skøn musik i sjæen
og mit hjerte solskin har.
Tænk, at jeg til tro på Jesus Kristus kom!

Vers 4
Ej for jordens millioner
vil jeg flytte bort herfra,
om end fristelser mig møder som en flom;
thi jeg hviler i Guds nåde,
er så lykkelig og glad.
Tænk, at jeg til tro på Jesus Kristus kom!