251 – Forløst, forløst! Guds nåde så fri

Vers 1
Forløst, forløst! Guds nåde så fri
har fuld forløsning bragt.
Min sjæl fra syndebyrden fri
lovsynger nådens magt.

Omkv
O nåde, Guds nåde,
underfuld, underfuld nåde!
O nåde, ja nåde
flyder for dig og for mig!

Vers 2
Fra synd, fra synd kun nåde så fri
kan rense, frelse helt.
Kun den bereder hjertet til
at tjene Gud udelt.

Vers 3
Så fri, så fri, ja uforskyldt
Guds nåde strømmer ud.
til hele verden bringer den
hans stærke frelsesbud.