FS1:009 – Dagen er nu snart slut

Vers 1
Dagen er nu snart slut
jeg ligger her:
Timerne de gik så stærkt
og jeg kan ikke mer´.
Tankerne flyver afsted,
og jeg flyver med.
Prøver at samle mig
gennem bib'len om dig.

Vers 2
Kære Gud i him´len,
hør nu min bøn:
Tilgiv al min synd og skyld
lad os starte på ny.
Tankerne flyver afsted,
og jeg flyver med.
Prøver at samle mig
om at bede til dig.

Vers 3
Gud! Vær du med alle
jeg holder af.
Hold du alle kristne fast
ved korsets mast.
Lær os at tjene dig
og at sige nej.
Nej! når djæv´len frister os
med synd og med trods.

Vers 4
Tak, at du er mægtig,
hellig og rig.
Jeg kan ikke fatte dig,
at du elsker mig.
Tankerne flyver afsted,
og jeg flyver med.
Prøver at samle mig
om at takke dig.