247 – Engang jeg vandred ad synders sti

Vers 1
Engang jeg vandred ad synders sti,
bastet og bundet i hårdt slaveri,
mørkt var mit liv, og mit håb helt forbi;
da kom Jesus og frelste mig!

Omkv
Det var Jesus, der frelste mig,
det var Jesus, der frelste mig.
Han brød hver en lænke,
som bandt mig til synd,
det var Jesus, der frelste mig!

Vers 2
Da jeg var ensom og venneløs her,
og jeg blev plaget af anklagers hær,
tyngedes hjerte af sor og besvær;
da kom Jesus og frelste mig!

Vers 3
Da jeg var hildet i syndens bedrag,
grued jeg stedse for opgørets dag,
håbløs og mørk var min evighedssag;
da kom Jesus og frelste mig!