243 – Det var min Frelsers dyre blod

Vers 1
Det var min Frelsers dyre blod,
som rensede mig, som rensed mig.
Det endnu er den sunde flod,
som altid læger mig.

Omkv
Underfuld frelseskraft,
herlige sejrskraft.
Jeg forbliver i den kilde,
som flyder fuld og fri!
Underfuld frelseskraft,
herlige sejrskraft,
det blod, som renser mig!

Vers 2
I egen kraft jeg ej kan stå
på frelsens vej, på frelsens vej;
men Jesus selv vil med mig gå
og daglig hjælpe mig.

Vers 3
Det er et nådens under stort,
at jeg er frelst, at jeg er frelst;
men ét jeg ved: Guds værk er gjort,
det er for hvem som helst.

Vers 4
Nu våger han med kærlig Ånd,
bevarer mig, bevarer mig,
og ingen river af hans hånd
den sjæl, som går hans vej.