241 – Der er solskin i min sjæl i dag

Vers 1
Der er solskin i min sjæl i dag,
bort svandt alt kuldegys,
selv jord og himmel til mig ler;
thi Jesus er mit lys.

Omkv
Der er solskin, sommersolskin,
medens fredfyldt dagens timer går
I Jesu åsyn ser jeg ind,
der er solyst i mit sind.

Vers 2
Der er lovsang i min sjæl i dag,
er strengespil for Gud,
fra hjertet stiger toner fler,
end jeg kan synge ud.

Vers 3
Der er forår i min sjæl i dag;
thi Jesus i mig bor.
I hjertets have lyder sang
blandt nådens blomsterflor.

Vers 4
Der er lykke i min sjæl i dag,
jeg sejrer ved Guds lam,
og mer, end jeg kan fatte nu,
er gemt til mig hos ham.