235 – Bort fra min trældom, kummer og nat

Vers 1
Bort fra min trældom, kummer og nat
Jesus, til dig finder jeg vej;
ind i din frihed – sjælenes skat –
Jesus, jeg tyr til dig!
Bort fra min sygdom, ind i dit liv,
bort fra mit savn – din fylde mig giv!
Bort fra min dynd og ind i dig selv,
Jesus, jeg tyr til dig!

Vers 2
Bort fra al synd, al ondskab på jord,
Jesus, til dig finder jeg vej;
Golgataværkets sejr jeg tror,
Jesus, jeg tyr til dig!
Bort fra hver sorg og ind i din trøst,
under hver storm jeg hører din røst;
bort fra al nød til jublende sang,
Jesus, jeg tyr til dig!

Vers 3
Bort fra al uro, stolthed og trods,
Jesus, til dig finder jeg vej;
bedst er din vilje, du er min lods,
Jesus, jeg tyr til dig!
Selvlivets død har løst hvert bånd,
hjertet er fyldt med kærligheds Ånd;
opad på troens vinger det bær,
Jesus, jeg tyr til dig!

Vers 4
Bort fra al frygt for død og for grav,
Jesus, til dig finder jeg vej;
lyset og glæden selv du mig gav,
Jesus, jeg tyr til dig!
Bort fra et dyb af synd ufortalt,
ind i den fred, hvor du er mit alt!
Evigt jeg hist dit åsyn skal se,
Jesus, jeg tyr til dig!