231 – Vov at være den, du i Kristus er

Vers 1
Vov at være den, du i Kristus er,
den hans tanke, den i hans glæde,
den i hans håb og kærlighed, som du er.
Vov at være den, du i Kristus er.

Vers 2
Intet ejer du, som han ikke gav,
kravet og kraften, viljen og værket
springer fra samme kilde ud.
Intet ejer du, som han ikke gav.

Vers 3
Åg og længer tynger dig ikke mer.
Fri til at elske er du og tjene
Frelseren selv i dem, som han iver dig.
Pg og lænker tynger dig ikke mer.

Vers 4
Hvad engang du bliver, det er du nu:
dømt og benådet, død og opstanden,
elsket og ét med ham, som har gjort dig fri.
Hvad engang du bliver, det er du nu.