230 – Vort løsen er vor tro og dåb

Vers 1
Vort løsen er vor tro og dåb,
det er vort samfunds kæde;
deraf udspringer alt vort håb,
oprinder al vor glæde;
og ordet af vor Herres mund
det er vor kirkes klippegrund,
og det er Åndens bolig.

Vers 2
Og hvad så Herrens minighed
end sukker for af Ånden,
når tro og dåb vi holder ved,
oprinder efterhånden;
thi endnu er Guds Ånd så rig,
så mægtig og miskundelig,
som første pinsedagen.