224 – Lev for Jesus, det er livet

Vers 1
Lev for Jesus, det er livet,
intet bedre liv jeg ved!
Lær den bedste kærlighed!

Vers 2
Lev for Jesus! Versdens ære,
lyster, herlighed og glans
vil dog aldrig sjælen give
blot en times fred som hans.

Vers 3
Lev for Jesus! Samler sjæle
omkring korsets fanestang
hastigt, inden natten kommer,
da du standse må din gang.

Vers 4
Tusind, tusind dyre sjæle
tåge vildsomt hid og did;
sig dem blot et ord om Jesus,
medens du endnu har tid.

Vers 5
Sig dem blot, hvad du har fundet,
tal blot om, hvad selv du så,
om hans nåde uden lige,
kærligheden til de små.

Vers 6
Lev for Jesus! lad ham eje
livets stærke, skønne vår
og dit levneds modne sommer
og din alders efterår.

Vers 7
Giv dig hel! Thi så han vil det.
Selv han gav sig helt for dig,
da han fattig og foragtet
gik hernede korsets vej.

Vers 8
Giv dig helt, og saligt bliver
livet her på jorden da.
Lev for Jesus, og da bliver
evigt dit halleluja!