219 – Guds ord det er vort arvegods

Vers 1
Guds ord det er vort arvegods,
det skal vort afkoms være;
Gud giv os i vor grav den ros,
vi holdt det højt i ære!
Det er vor hjælp i nød,
vor trøst i liv og død,
o Gud, ihvor det går,
lad dog, mens verden står,
det til vor æt nedarves!