217 – Det er godt at tro på Jesus

Vers 1
Det er godt at tro på Jesus,
og at stole på hans ord,
bygge på, hvad han har lovet:
Salighed for den, som tror.

Kor
Jesus, Jesus, du er klippen!
Hen til dig i tro jeg ser.
Jesus, Jesus kære Jesus,
aldrig vil jeg tvivle mer!

Vers 2
Det er godt at tro på Jesus
derved bliver hjertet rent.
Det er godt at tage ordet,
just som Gud det selv har ment.

Vers 3
Det er godt at tro på Jesus
og tage af hans hånd
liv og kraft og lys og glæde,
og at fyldes med hans Ånd.

Vers 4
Det er godt at tro på Jesus
-ikke selv at leve mer,
men med ham korsfæstet være
tro på ham, hvad end der sker.

Vers 5
Det er godt at tro på Jesus
og at  følge i hans spor,
ikke mer at gå og synde,
men at bo, hvor Jesus bor.

Vers 6
Det er godt at tro på Jesus;
o, sikkert jeg nu ved,
jeg skal ej beskæmmet blive,
men skal se Guds herlighed.