214 – At tro er at komme

Vers 1
At tro er at komme
til det, der er større
end vi kan forstå:
Guds rige, som Kristus
har åbnet i dagen
for os, som er små.

Vers 2
At tro er at komme
til kam, som på korset
har sejret for os, –
han afviser ingen,
han gir os Guds nåde,
ham frydes vi hos.

Vers 3
For troen er ikke,
hvad andre kan veje
og måle med kløgt,
men frygtløst at kaste
sig ind på den frelse,
som frit os har søgt.

Vers 4
At tro er at stille
sig ind under ordet,
som myndigt får røst –
og finde sig tiltalt,
og tåle dets sandhed
og gribe dets trøst.

Vers 5
At tro er at komme,
trods hvad der vil hindre,
til gudslysets skær –
og skænke sin næste
Guds nåde i dagen,
hvor riget er nær.