211 – Ånd over ånder, kom ned fra det høje!

Vers 1
Ånd over ånder, kom ned fra det høje!
Ånd, som med Fader og Søn er vor Gud!
Kom, vore sjæle tilsammen at føje,
kom at berede den himmelske brud.
Kalde, forsamle og Jesus forklare,
bygge Guds kirke, oplys hans folk,
det er din gerning, lad os den erfare,
vær i vort hjerte Guds kærligheds tolk!