207 – Sandheds tolk og taler

Vers 1
Sandheds tolk og taler,
sørgendes husvaler,
råds og styrkes Ånd,
stærke guddomsfinger,
fredens overbringer,
liv i dødens land!
Giv os kraft
og livsens saft,
lad os al din himmelgave
overflødig have!

Vers 2
Giv os glød på tunge
til at tale, sjunge
Herrens pris på jord!
Lær os ret at bede,
selv du for os træde
frem med skjulte ord!
Giv os mod
i hjerterod,
styrk os troen af det høje,
let os al vor møje!

Vers 3
Dug af Himmerige,
markerne de skrige
efter forårsregn;
lad nu strømme flyde,
sæden overgyde
i hver himmelegn!
Giv den rod
og trivsel god,
lad med frugt din have smykkes,
og lad Guds ord lykkes!

Vers 4
Fyld med ånd vort virke,
sign os i din kirke,
led i lys os frem!
Se ned til vor jammer,
gør vort hjertekammer
til et lysets hjem!
Løs os dog
af syndens åg,
lad os fri i Kristus findes,
til Guds hjerte bindes!

Vers 5
Giv i korset styrke,
lys i dødens mørke,
trøst på trængsels vej!
Løft til Himlens høje
hjerte, ånd og øje,
og forlad os ej,
når i død
og sidste nød
os vor tro på dig vil røve
Helveds grumme løve!

Vers 6
Lad os da så længe
fast ved Jesus hænge,
stå i nådens stand,
alt vort liv forskønnes,
i det gode grønnes
som et frugtbart land,
til vi når
Guds riges vår,
Paradisets roser bryde,
evig dér os fryder!