206 – Om du længes efter større kraft

Vers 1
Om du længes efter større kraft
til tjeneste for Gud
efter liv i overflod,
tag din Fader da på ordet,
gå i tro på løftet ud
og tag tillidsfuldt imod.

Kor
Han vil fylde dig, så det skal flyde over,
nu han kalder: Kom til mig,
jeg vil rigt velsigne dig!
Han vil fylde dig, så det skal flyde over,
med sin Helligånd og kraft!

Vers 2
Gud har aldrig nogen skuffet, nej,
han evig trofast er,
om du tror, du skal det se;
og hans løfter gælder alle,
gerne giver han enhver,
som i tro forventer det.

Vers 3
Hold da op med selv at ville,
og af nåde tag imod,
som du er dig overgiv;
hele værket har han fuldbragt,
og i kraft af Jesu blod
får du overflod af liv.